تفاهم‌نامه بين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و پرديس كيش دانشگاه صنعتي شريف


 

ازجمله مفاد اين تفاهم‌نامه مي‌توان به ارائه خدمات آموزشي حسب نياز سازمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي موردتوافق توسط دانشگاه و يا به‌صورت مشترك، با استفاده از اساتيد مجرب و مورد تأييد سازمان اعم از برخط (آنلاين)، حضوري، برون‌خط (آفلاين) مطابق با شرايط و توافق طرفين، برگزاري دوره‌هاي ارتقاء و يا دوره‌هاي غيراجباري مدنظر سازمان، برگزاري سمينار و كنفرانس‌هاي مشترك بين المللي، ايجاد ارتباط مؤثر ميان دانش‌آموختگان دانشگاه و سازمان و يا اعضاء سازمان و دانشگاه، نيازسنجي و تعريف دوره‌هاي آموزشي براي اعضاء حقوقي، همكاري در زمينه صدور خدمات مهندسي و ارتباط با مراكز تخصصي بين‌المللي و مشاركت در ساخت مجتمع‌هاي رفاهي- واداري براي رفع نياز اعضاء دو طرف اشاره كرد.


اسناد اين تفاهم‌نامه توسط دكتر رامين كرمي رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و دكتر علي سلك غفاري رييس پرديس كيش دانشگاه صنعتي شريف به امضا رسيد.