13 بهمن 1400

انسان امروزی در حال استفاده از بیش از یک و نیم برابر ظرفیت زیستی کره‌ی زمین است وحل معضلاتی مانند تغییر اقلیم، نابودی محیط زیست، سیر رو به اتمام منابع، تغییرات جمعیتی و گسترش شهرنشینی از جمله چالش‌های اصلی وی است. در این میان صنعت ساخت و ساز با وجود تاثیرات وسیعی که در محیط زیست، اجتماع و اقتصاد جهان دارد، جایگاه مهمی در حل این معضلات دارد. صنعت ساخت و ساز می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در کاهش انتشارگازهای گل‌خانه‌ای، انطباق شهرها و روستاها، محلات و ساختمان‌ها با تغییرات اقلیمی، کاهش استفاده از منابع، و تنظیم شرایط ساخته‌های بشری با تغییرات سریع شرایط محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی ایفا نماید.   


گسترش روزافزون شهر نشینی و به تبع آن افزایش سریع مصرف بیش از حد منابع، نیاز فوری به مدیریت پایدار صنعت ساخت و ساز را ایجاب می‌نماید. ایران نیز نیازمند دنبال کردن این گرایش به سمت توسعه‌‌‌‌ی پایدار است و در آینده‌ی نه چندان دور، نیاز به متخصصین توسعه‌ی پایدار در حوزه‌های مختلف افزایش خواهد یافت. از این رو ضروری است که آموزش و پژوهش در حوزه‌های مربوط به توسعه‌ی پایدار در دستور کار دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور قرار گیرد.
بر همین اساس نخستین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار در تاریخ ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی توسط پردیس بیت الملل صنعتی شریف کیش با تمرکز بر سه محور شهرهای پایدار، ساختمانهای پایدار و توسعه پایدار زیرساخت عمرانی برگزار شد. در طول برگزاری این کنفرانس بین الملل مقالات برگزیده ارسالی به دبیرخانه کنفرانس ارائه گردید و شرکت کنندگان  از کارگاه‌ها و سمینارهای متنوع علمی توسط محققان برجسته ملی و بین المللی بهره مند گشتند.