مرکز شتابدهی و نوآوری دلفین

امروزه اکثریت کسب و کارهای دانش بنیان در بستر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و با حضور دانشجویان، اساتید و فارغ التحصیلان شکل می گیرد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در زمینه موفقیت شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ ها، میزان آشنایی این واحدها با حوزه های مهم کارآفرینی، مفاهیم اقتصادی، بازاریابی دیجیتالی، راه اندازی و توسعه کسب و کار، اصول مذاکره و شرکت داری و پرورش حلاقیت می باشد. به همین دلیل، آشنایی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها با موارد ذکر شده، علاوه بر بکارگیری نوآوری و خلاقیت در حوزه های تخصصی، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در همین راستا، مرکز نوآوری و شتابدهی دلفین براساس چشم انداز تدوین شده مهمترین ماموریت های خود را به شرح ذیل ارائه نموده است:
 

  • حمایت از فرصت ها و ایده های کارآفرینانه در پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در کیش از طریق ایجاد فضای استقرار برای شرکت های نوپا، برگزاری دوره های عمومی و تخصصی و هموارسازی مسیر اتصال به اکوسیستم نوآوری و شتابدهی در کشور
  • تشویق و ترغیب شرکت های خصوصی صاحب ایده های خلاقانه در راستای توسعه محصولات نوآورانه از طریق ارائه خدمات مشاوره ای، تخصصی و حمایتی مادی و معنوی
  • ایجاد محیطی نوآورانه با جذب و حمایت از کارآفرینان دانشگاهی و برون دانشگاهی بر تمرکز با محصولات و خدمات علمی-فناوری موردنیاز در سطح ملی و منطقه ای و حمایت و پشتیبانی از تجاری سازی آن
  • ارتقاء فعالیت‌های نوآورانه پردیس در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی
  • تسریع تبدیل ایده ها به محصول.
  • تسهیل فرآیند تصویب و اجرای طرح‌های نوآورانه
  • همکاری در زمینه ثبت اختراع ملی و بین المللی
  • تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه صنعتی شریف و پردیس بین الملل آن در کیش از طریق برندسازی در مباحث نوآورانه
  • ایجاد ارزش افزوده برای پردیس و دانشگاه از طریق تبدیل ایده به محصول و دانش به ارزش
  • کمک به ساخت نمونه های اولیه و پایلوت طرح های نوآورانه و تبدیل نمونه های آزمایشگاهی به نیمه صنعتی و صنعتی