آغاز فرایند ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی‌ سال 1402(مهر)- دانشجویان جدید الورود