برگزاری نشست های تخصصی فناوری فضايی در پرديس

در حاشيه برگزاري نمايشگاه بين المللي صنايع هوايي و هوانوردي ايران نشست هاي تخصصي در زمينه پيشرفت هاي فضايي كشور به صورت مشترك با سازمان هوايي ايران و روسيه صبح چهارشنبه 23 آذر در سالن اجتماعات پرديس بين المللي كيش دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد.

هدف از برگزاري نشست هاي تخصصي، ارائه و آشنايي با پيشرفت هاي تكنولوژيك دو كشور و بحث و بررسي پيرامون موضوعات هوافضا شامل "فضانوردي و ماموريت فضايي سرنشين دار، طراحي ماهواره هاي مخابراتي و سنجشي، كاربردهاي سنجش از راه دور و ارتباط برخط با فضانورد روسي"بود.

بر اساس اين گزارش، هوافضا يكي از حوزه هاي استراتژيك كشور محسوب مي شود كه در اين زمينه فعاليت هاي بسيار خوبي انجام شده است كه مي توان به پرتابه ها و ماهواره ها توسط دانشگاه هاي برتر كشور مانند دانشگاه صنعتي شريف اشاره كرد.

همچنين نشست هاي تخصصي در راستاي آشنايي عموم مردم، محققان، متخصصان و اساتيد كشور با فعاليت هاي حوزه هوافضاي مشترك دو كشور ايران و روسيه كه از اهميت ويژه اي برخوردار است مورد بررسي قرار گرفت.

سرآمدي در توسعه فناوري فضايي بومي و ارتقاء و رشد ضريب نفوذ كاربرد فناوري هاي فضايي به عنوان دو محور مهم توسعه در اين نشست تخصصي بود.

از ديگر موضوعات اين نشست مي توان به فضانوردي و ماموريت فضايي سرنشين دار، فعاليت هاي پژوهشگاه هوا فضا در خصوص توسعه سفينه هاي سرنشين دار، توسعه كاوشگرهاي فضايي، گام هاي توسعه اي در حوزه هوا و فضا، تقويت فضانوردي و برگزاري رويداد هاي بين المللي متنوع در اين حوزه اشاره كرد.

شايان ذكر است در اين نشست حسن سالاريه رئيس سازمان فضايي ايران، يوري بوريسف رئيس آژانس فضايي روسيه و جمعي از اساتيد و دانشجويان پرديس بين المللي كيش دانشگاه صنعتي شريف حضور داشتند.