اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش دانشجو کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی سراسری بهمن ماه سال 1402