آغاز فرایند ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی‌ سال 1402- دانشجویان جدید الورود