بولتن پژوهشی

قلب فعالیتهای دانشگاه صنعتی شریف واحد بین الملل پردیس کیش، تحقیقات و پژوهش هایی می باشد که به طور موفقیت آمیزی با دوره ها و برنامه های آموزشی مختلف ادغام شده است .
دانشگاه صنعتی شریف واحد بین الملل پردیس کیش دارای فرهنگی پویا ست که مشوق و مروج نوآوری و خلاقیت است. اعضای هیئت علمی در این واحد دانشگاهی محققانی بسیار فعال با بیش از 350 مقاله علمی چاپ شده در مجلات معتبر علمی و کنفرانس های بین المللی می باشند. مقالات و نوشته های ایشان شامل شناخته شده ترین کتاب های درسی است که به موضوعات اصلی در رشته های مهندسی پرداخته و دیدگاه های جدیدی را در موضوعات تحقیقاتی پیشرفته ارائه می دهد.
چشم انداز و هدف تحقیقات در دانشگاه صنعتی شریف واحد بین الملل پردیس کیش، ترویج نوآوری و تثبیت این واحد دانشگاهی به عنوان پیشرو در تعالی تحقیق و پژوهش است.

اولین بولتن پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف واحد بین الملل پردیس کیش در سال 2018 منتشر شد. این بولتن پژوهشی فرصتی را برای تآمل و تفکر درباره ماهیت پردیس و همچنین آنچه که در این واحد دانشگاهی مهم تلقی می شود، فراهم می کند. مقالاتی که در این بولتن پژوهشی ارئه شده اند نشانگر مجموعه عالی و قابل توجهی از تحقیقاتی است که در این واحد دانشگاهی به طور موفقیت آمیزی انجام و تکمیل شده است. حدود 10 سال از انتشار اولین مقاله دانشگاه صنعتی شریف واحد بین الملل پردیس کیش در یک مجله بین المللی معتبر می گذرد. از آن زمان تعداد انتشارات دائماً در حال افزایش است. این روند صعودی در تعداد مقالات منتشر شده، نشان دهنده ماهیت خلاقانه و ابتکاری تحقیقات علمی هیئت علمی و دانشجویان این واحد دانشگاهی است.
 

لینک به بولتن های پژوهشی