پیام ریاست

علی سلک غفاری

ریاست پردیس بین‌­المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف

تماس

a_selkghafari@sharif.edu
Homepage
دكتر سلك غفاری از مرداد 1395 مسئولیت ریاست پردیس را برعهده دارند. ایشان از مهرماه سال 1388 بعنوان عضو هیات علمی همكاری خود را با دانشگاه صنعتی شریف در پردیس بین الملل شروع نمودند و تا كنون مسئولیت های اجرایی متعددی در دانشگاه برعهده داشته اند. از سال 1389 تا 1392 بعنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، از سال 1392 تا 1394 بعنوان معاونت آموزشی و پژوهشی و در سال 1395 به عنوان ریاست دانشكده مهندسی و علوم در دانشگاه مشغول فعالیت بوده اند. دكتر علی سلك غفاری در حال حاضر عضو هیات علمی گروه مهندسی مكانیك و مكاترونیك بوده و زمینه های پژوهشی مورد علاقه ایشان سیستم های میكروالكترومكانیكی، رباتیك، رباتهای توانبخشی و افزایش توان می باشد. ایشان بیش از 20 پایان نامه كارشناسی ارشد را راهنمایی و بیش از 65 مقاله علمی را در مجلات و كنفرانسهای بین المللی منتشر نموده اند